Mika Flöjt Pohjoisen ja Pallon Parhaaksi

Oulujärven Jormuan ja Mieslahden kyläläisten kaivospiina

 

 

Oulujärven Jormuan ja Mieslahden kyläläisten kaivospiina. Kylät sijaitsevat lähellä Kainuun Paltamon Kontiomäen kylää. Paltamon ja Kajaanin rajalla Nuas- ja Oulujärven välissä.

Kokonaisvaltaista tarkasteluako?

Kaivosviranomaisena toimivan TUKES:in karttapalvelimen kuva näyttää, kuinka Mondo Mineralsin vanhat kaivospiirit tukehduttavat Kainuun Paltamon ja Kajaanin rajalla olevien Jormuan ja Mieslahden kylien normaalin maankäytön kehittämisen. Sitä ne olevat tehneet jo 60 vuoden ajan.

Nuo kaivospiirit ovat parhaillaan Tukesin käsittelyissä, kukin erikseen. Sekä kaivoslaki että ympäristönsuojelulaki edellyttävät kokonaisvaltaista tarkastelua hankkeen vaikutuksista yleiselle ja yksityisille eduille, samalla yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa selvittäen. Sellaista Mondo ei ole tehnyt eikä Tukes, ELY tai AVI ole vaatineet.

Mutta kyläläiset vaativat jo aikaisemmin, että yleisen ympäristöetuuden valvojaviranomaisen Kainuun ELYn tulee velvoittaa Mondo Minerals yhteisvaikutusarvioinnin hankkeistaan tekemään. Kainuun ELY lausuikin, että kunhan riittävät tiedot saadaan, niin ELY tekee päätöksen ns. harkinnanvaraisen YVA-selvityksen tarpeesta. Myöhemmin Kainuun ELY-keskus lausui, ettei riittäviä selvityksiä ole heille esitetty, joten ELY ei voi tehdä päätöstä yhteisvaikutusten YVA-selvityksen vaatimisesta. Siis kun ei ole selvitetty niin sillä perusteella ei vaadita selvittämään.

Tyynelän kaivospiirille hakee Mondo Minerals nyt jatkoa-aikaa, ja merkillisesti Kainuun ELY-keskus lausui nyt, ettei nytkään yhteisvaikutuksia tarvitsisi selvittää, koska alueen keskellä oleva Jormua 1 kaivospiiri on haettu raukeamaan, ja siten yhteisvaikutukset tulisivat pienenemään. Siis ettei yhteisvaikutuksia tarvitse selvittää. Kainuun ELY murentaa luottamusta toimintaansa.

Tyynelän kaivospiirin jatkoaikahakemuksesta on Tukesille jätetty 22 lausuntoa, muistutusta ja mielipidettä. Paikallisyhteisöt, asukkaat ja mökkiläiset vastustavat jyrkästi, Kainuun luonnonsuojelupiiri katsoo lupahakemuksen olevan lainvastaisesti puutteellinen eikä Kajaanin kaupunki puoltanut hakemusta;

”Ennen jatkoaikahakemusta tehtävää päätöstä hakijan tulee tehdä Tukesin aiemmassa päätöksessä (16.10.2013) esitetyt luontoselvitykset sekä mahdollinen YVA-menettely huomioiden lähellä olevien kaivospiirien yhteisvaikutukset. Hankkeen vaikutukset tulee selvittää kattavasti yleisiin ja yksityisiin etuihin kuten vesistöihin ja muihin luontoarvoihin, alueen kehittämiseen, asutukseen, elinoloihin, alueen ihmisten terveyteen ja muihin lähialueen asukkaiden ja ympäristön kannalta olennaisiin seikkoihin. Hankkeesta suoran tai välillisesti aiheutuvien haittojen laajuutta ja merkittävyyttä ei pysty arvioimaan hakemusasiakirjoista saatavien tietojen perusteella. […] Edellä mainittujen puutteiden johdosta kaupunki ei puolla jatkolupahakemusta, koska riittäviä selvityksiä yhteis- ja kokonaisvaikutuksista ei ole tehty”.

Mieslahden kaivospiirille on Mondo myös hakenut jatkoaikaa, ja Tukesin mukaan sen käsittely alkaa ensi vuonna samoin kuin kaivospiirin laajennuksen uudelleenkäsittely.

Maailmankorven kaivospiiriasia on Tukesin mukaan pysähdyksissä ja koska täydennyksiä tarvitaan paljon, niin asian käsittely ei jatku vielä ensi vuonnakaan.

Kaivospiina siis jatkuu vuosikausia eteenkin päin. Paikallisyhteisöt ja Kajaanin kaupunki vaativat riittäviä selvityksiä yhteis- ja kokonaisvaikutuksista lupahakemusten perusteeksi. Vielä ei ole merkkiäkään sellaisiin selvityksiin ryhtymisistä.

Kaivoslain uudistaminen on todella tarpeen kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi.

Mika Flöjt

Oulujärven vapaa-ajan asukas, Oulun vaalipiirin varakansanedustaja 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas

Tyynelä sijaitsee infran kannalta niin likietuisella paikalla, että ymmärrän kyllä Mondon kiinnostuksen, jos siinä kerran merkittävä talkkiesiintymä on. Mahtaneeko kyseessä olla nk. reservialue. Mondohan tuottaa jo talkkia Lahnaslammen kaivoksella Nuasjärven rannalla, eikä Tyynelää tai näitä muita tietenkään kannata ottaa käyttöön ennen kuin se esiintymä on hyödynnetty. Mutta varauksella varmistetaan toki, ettei kukaan muukaan sitä omi itselleen.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ymp.suojelulain tarkoituksena on suojata ympäristöä sille haitallisilta toimilta ja edistää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ympäristöllisessä päätöksenteossa.

"Sekä kaivoslaki että ympäristönsuojelulaki edellyttävät kokonaisvaltaista tarkastelua hankkeen vaikutuksista yleiselle ja yksityisille eduille, samalla yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa selvittäen. Sellaista Mondo ei ole tehnyt eikä Tukes, ELY tai AVI ole vaatineet".

Miksi tämä saa jatkua hallinto-oikeuksissakin, vaikka laki edellyttää huomioimaan "yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa". Tästä syystä lupa ehdoilla ei ole mitään yhteistä todellisten toimintojen kanssa.

Valvovan/ lupaviranomaisen tehtävä on osaltaan ohjata elinkeinonharjoittajia oikeanlaiseen toimintaan.Tukes, ELY ja AVI ei piittaa vaikka nähdään SELVÄT virheet ja lainvastaisuudet joista ei välitettä mitään;
YMP:93§ lupaviranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos: 1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin 3) toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset