Mika Flöjt Pohjoisen ja Pallon Parhaaksi

(Talvivaara)-Terrafame-(Trafigura) hakee uutta lupaa

Terrafamen kumotut ympäristöluvat päättyvät vuoden 2018 lopussa. PSAVI ei pystynyt antamaan uutta ympäristölupaa ennen sitä, koska Terrafamen elokuussa 2017 jättämä lupahakemus oli törkeän puutteellinen.

PSAVI vaatikin toukokuussa 2018 Terrafamelta lisäselvityksiä 218 asiakohtaan. Ympäristölupahakemus oli siten vähintäänkin yhtä puutteellinen kuin Talvivaarankin ympäristölupahakemus, jonka laatimisesta silloiset johtajat on tuomittu törkeästä ympäristörikoksesta.

Heinäkuussa 2018 Terrafame antoi PSAVIlle lisäselvityksiä, mutta vasta joulukuussa 2018 loput. Vuoden viimeisenä päivänä 2018 PSAVI tiedotti Terrafamen täydennetyn ja paikkaillun ympäristölupahakemuksen. Muistutuksia ja mielipiteitä voi jättää 1.3.2019 saakka. [https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/]

Hakemusasiakirjoja on sangen runsaasti, joten tutustuminen on syytä aloittaa heti.

Kiinnitän huomiota siihen, ettei yhtenäistä ympäristövaikutusarviointia ole vieläkään tehty, YVA-asetuksen edellyttämää uraanin tuottamisen ympäristövaikutuksia malminrikastuskasoissa ei ole vielä arvioitu. Uraanitasekaavioita ei ole korjattu. Toiminnan sulkemissuunnitelmaa YVA-arviointeineen ei vieläkään ole tehty.

Alkuperäiset ympäristöluvat siis umpeutuvat vuoden lopussa. Vuoden 2019 alusta toimii tilapäisillä määräaikaisilla luvilla siihen saakka, kunnes lainvoimainen päätös on saatu siitä, saako kaivos uuden ympäristöluvan toiminnan jatkamiseen vai toiminnan sulkemiseen.

Siihen lainvoimaisen luvan kynnyskysymyksiin, ja siten koko lupajärjestelmän uskottavuuteen, liittyy kysymys vuosikymmenen ajan tapahtuneesta uraanin tuottamisesta suurissa malminrikastuskasoissa ilman asiaan kuuluvia lupia. Eikä Terrafame nytkään hae sellaista lupaa. Kuinka kauan saa toimia ilman lainvoimaisia lupia?

Ympäristöluvan lisäksi Terrafame haki jo vuosi sitten uraanin talteenottolaitokselle lupaa valtioneuvostolta. Väittäen että laitos on jo lähes valmis ja sillä olisi Talvivaaran hakemat luvat. Vaikka ne oli KHO kumonnut 2013. Ydinenergialain mukaan uraanin tuottamiselle malminrikastustoiminnassa on pakko hakea lupa ja toiminta ilman lupaa on rangaistavaa. Sitä se on ollut vuodesta 2008 saakka. Uraanilupahakemus on TEMin käsittelyssä.

Tämä nyt PSAVIn tiedottama nikkelisulfiitin tuottamista [ja samalla vaieten uraanisulfidin tuottamisesta] koskeva ympäristölupahakemus on ratkaiseva hakemus Terrafamen tulevaisuudelle, ja paljon hehkutettu tulevaisuus akkukemikaalien suhteen romahtaa, mikäli edeltä vaihe nikkelin tuotanto ei saa ympäristölupaa.

Olisi luullut, että Terrafame olisi laatinut lupahakemuksen, jossa olisi poistettu voimassaolleen ympäristöluvan kumoamiseen johtaneet syyt. Mutta Terrafame tukeutuu Talvivaaran aikaisempempiin selvityksiin eli höttöä hötön päälle. 

Terrafamen kaivos ei ole esimerkki yksittäisen kaivoksen epäasiallisesta rimpuilusta lupaprosesseissa, vaan erityisesti kysymys on tuon rimpuilun yhteydessä unohtuneesta ja unohtuvasta lupaharkinnan perustehtävästä: yleisen ympäristöetuuden turvaamisesta, haittojen estämisestä, vahinkojen korjaamisesta ja yksityisten haitankärsijöiden korvauskysymyksistä.

Laajemmin kysymys on koko lupamenettelyjärjestelmän uskottavuudesta ja kansalaisten luottamuksesta valtiovallan toimintaan.

Toivottavasti vuosi 2019 tuo parannusta haitankärsijöiden asemaan.

Mika Flöjt

Ekovihreiden varapuheenjohtaja, Vihreät

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän marttivartti3 kuva
Martti Nurmi

Onko Ville Niinistön ja Juha Sipilän aika käydä kameroiden edessä paikalla ja todeta: "Ihme on tapahtunut"?
Kaikki lähijärvet, tonttitontit, saunavesi, kesämökit, kuka ne "omisti" ja mikä on omaisuuden arvo nyt?
Paljonko on mökin arvo Hannukaisen kaivon läheisyydessä? Paljonko Lintula lupaa sosialisoinnille kompensaatiota?
Kaivostuelle ei saa maataloustukea, mutta koneurakointi, se on kova juttu!
Äänestä kepua.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Kaikki lähijärvet, tonttitontit, saunavesi, kesämökit, kuka ne "omisti" ja mikä on omaisuuden arvo nyt?"

Niimpä, mikä on omaisuuden suoja Suomessa?

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

Mitä ihmettä valtio-omisteinen yhtiö ympäristöluvalla tekee?

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Kyllä ne ympäristöluvat varmaankin järjestyy.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Miten ympäristölupa yleensäkään annetaan yritykselle, joka johtaa jatkuvasti harhaan hakemuksissaan? Lupamenettelyjärjestelmän uskottavuudesta on vastaavasti kokemusta murskaamo/louhimo asioissa. Luvat haetaan niin väärillä tiedoilla, että niilä ei ole mitään tekemistä todellisen toiminnan kanssa.

Avolouhokset aiheuttavat aina voimakkaita paikallisia ympäristöhaittoja ja asutukselle ympäristöpuolen murheet ovat vakavia. Ihmetyttää kovasti, kun nämä eri yhtiöt saavat tuosta noin vaan luvan tulla kaivamaan maankamarat, mutta ketään ei ihan oikeasti tunnu kiinnostavan, mitä toiminta on ja mihin kuntoon nämä tienoot jäävät toiminnan loputtua.

Lupahakemus lupamääräyksineen tulee perustua tosiseikoista ja oikeussäännöksistä, mikä pitää olla ratkaisun pohja haettaessa lupaa. Lainsäädännön tarkoitus ei ole, eikä viranomaisten toiminta saa olla, että luvat myönnetään väärillä tiedoilla ja annetaan rikkoa eri lakien velvollisuudet.

Käyttäjän marttivartti3 kuva
Martti Nurmi

SLL juristi lausuu mm. Hannukaisen hankkeen lupakäsittelyssä kuvaten aiempia käsittelyperusteita:

”Hakija katsoo, että asiassa voidaan menetellä lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti.” Vastaus osoittaa selvästi, ettei hakijalla ole riittävää käsitystä vesipuitedirektiivin ja vesienhoitolain asettamista vaatimuksista. Vesienhoitolain vastaiset vaikutukset etenkin Niesajokeen ja sen ympäristötavoitteisiin ovat todennäköisiä, kuten hakija itsekin on todennut, minkä vuoksi hankkeelle ei voi myöntää lupaa. Tältä osin voidaan nostaa esiin mm. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.12.2012 Nro 12/0363/1, jossa käsiteltiin Oulun vesihuoltoon liittyvää Viinivaaran pohjavesihankkeen vesilupaa:

Vaasan hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston myöntämän vesiluvan ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus katsoi muun ohella, että hakemuksen mukainen hanke oli Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden vastainen.

Hallinto-oikeus viittasi vesienhoitosuunnitelmassa edellytettyyn selvitykseen hyvän tai hyvän saavutettavissa olevan tilan tavoitteista poikkeamisen tarpeellisuudesta hankkeen kohdalla ja totesi, että lupahakemuksessa ei tällaista selvitystä ollut. Hallinto-oikeuden mukaan asian mahdollisessa uudessa käsittelyssä selvitys on esitettävä ja siinä on tarkasteltava sekä hankkeen vaikutuksia pintavesimuodostumien ekologiseen tilaan että edellytyksiä vesienhoitosuunnitelman tavoitteista poikkeamiselle.

Tässä valossa lupahakemus ei täytä sille laissa asetettuja vaatimuksia.
Lainaus loppui

Näitä asioista on Vaasan hallinto-oikeus pullollaan:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-...

Resurssointi viittaa siihen, että jutturuuhka ei ketään huolestuta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset